Risbjerggårds Venner

Om Risbjerggaards Venner

Risbjerggårds Venner er en organisation og et miljø af mennesker som vil værne om den bevaringsværdige Risbjerggård (1878) som i 1930’erne blev til restauration og fik tilbygget en stor sal med scene og balkon. Hvis salens vægge kunne tale ville du høre fortællingen om det sociale liv i Hvidovre, mens bondeland op gennem det 19. århundrede forvandledes til lysthusbebyggelse og forstad, lige udenfor København. På grund af de historiske lag forbindes Risbjerggård med en særlig kulturel identitet og ’ånd’- modsat mange moderne haller. Udflytterne skabte et væld af foreninger, som næsten alle benyttede Risbjerggård til deres sociale og kulturelle gøremål.

Risbjerggård ligger lige overfor Hvidovre Rådhus i byens centrum. Misforstået fremskridtsoptimisme har i de senere år fået politikere til at foreslå gården nedrevet for at give plads for ”moderne” 1970’er arkitektur i en bymidte af i glas og stål. Truslerne mod Risbjerggård og parkmiljøet omkring er blevet understreget af at kommunen samtidig har bestilt en nedgradering af gårdens bevaringsværdi , uden at inddrage kommunens egen fagekspertise på bygningsbevaringsområdet.

Risbjerggårds Venner beskæftiger sig med mange positive aktiviteter – ud over at forsvare stedet mod forældede planidealer og kulturhistorisk uvidenhed. Foreningen blev stiftet allerede i 1970’erne har i de seneste år været med til at videreudvikle gården, og udenoms arealerne, til et spillested med særlig vægt på rockmusik

 

Bestyrelsen består af :

Erling Groth ( formand )

Vivi Cederblad Knudsen ( kasserer )

Ingrid Sindberg Jakobsen

Stig Sørensen

Flemming Bagge

Elo Djernæs